Kablo Sıyırma Pensesi No. 7 Solar

  • 51002007    |    Birim miktarı: 6
  • 4024596023911
    • Solar Teknoloji alanında kullanılan tüm sıradan kabloların soyulması ve sıyrılması İçin özel aletler
Geçmiş