Sıyırıcı No. 100

  • 51000100    |    Birim miktarı: 1
  • 4024596000295
    • Soyma ve sıyırma işleri için üniversal bir alet
Geçmiş