RK-1500 pısal Akrilik Yapıştırıcı

  • 10563860-39    |    Birim miktarı: 1
  • 4024596063535
    • Sıvı
    • güçlü
    • hızlı sertleşme

Ürün çeşidleri:

WEICON RK-1500 Yapısal Yapıştırıcı yüksek darbe, soyma ve kesme dayanımlıdır.

Sistem No-Mix yöntemiyle kullanılan yapıştırıcı ve aktivatörden oluşur. Bu, karıştırma işlemlerini ortadan kaldırarak işlemi kolaylaştırır. RK-1500 düşük viskozitesi nedeniyle, özellikle büyük yapışkan yüzeylerde işlenmeye elverişlidir.

Şeffaf yapıştırıcı özellikle cam, metal ve seramiğin kendi içlerinde ve birbirleri ile yapıştırılmaları için uygundur.

WEICON RK-1500 mekanik ve aparat mühendisliğinde, metal işleme, taşıt yapımında, alet ve kalıp yapımında, yapı ve mobilya sanayisinde ve pek çok başka endüstriyel uygulamada kullanılabilmektedir.

Tehlike
Resin
H225 - Kolay alevlenir sıvı ve buhar.

H314 - Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.

H317 - Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H335 - Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
Hardener
H225 - Kolay alevlenir sıvı ve buhar.

H317 - Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H319 - Ciddi göz tahrişine yol açar.

H336 - Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

H410 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

Geçmiş