Üretan 80

  • 10518005-39    |    Birim miktarı: 1
  • 4024596062750
    • Shore sertlik: A 80
0,5 kg
WEICON Üretanlar 2 bileşenli poliüretanlardır ve oda sıcaklığında lastik gibi sert maddelerin -60°C’ye (-76°F) kadar düşen sıcaklıklarda bile esnek kalmalarını sağlar.

Tehlike Uyarı Kelimesi mevcut değil.
Resin
H317 - Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H319 - Ciddi göz tahrişine yol açar.

H332 - Solunması halinde zararlıdır.

H334 - Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir.
Hardener
H412 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

Geçmiş