Krom-Gümüş Sprey

  • 11103400-39    |    Birim miktarı: 1
  • 4024596027124
    • Alüminyum bazda yüksek parlaklıklı
400 ml

Krom-Gümüş Sprey yüksek parlaklığa sahip yüzey kaplamasıdır. Özel formülü ve metal pigmentlerin yüksek saflığı yüksek parlaklıkta kaplama sağlar.

Krom-Gümüş sprey, prototipler ve numuneler, yansıtmalarda (ör. Reflektörler), fuar ve Sergi alanlarında, etkili dekorasyon çalışmaları ve farklı malzemelerin optik zenginleştirilmesi için kullanılabilir.

Tehlike
H222, H229 - Çok kolay alevlenir aerosol. Basınçlı kap: ısıtıldığı takdirde patlayabilir.

H319 - Ciddi göz tahrişine yol açar.

H336 - Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

H412 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

Geçmiş