Çinko Sprey

Çinko Sprey

  • 11000400-39    |    Birim miktarı: 1
  • 4024596027056
    • Uzun süreli katodik korozyon koruması
400 ml

WEICON Çinko Sprey Alman TÜV onaylıdır ve tüm metal yüzeylere uzun süreli katodik korozyon koruması sağlamaktadır. Sprey, hızlı kuruyan, yapışkan ve koruyucu mikrofin çinko katmanı oluşturmaktadır.

DIN 53167 ve DIN 50021’e göre tuz sprey testinde 550 saat sonra bile, çinko sprey ile kaplanmış metal parçalar hiçbir korozyon belirtisi göstermemiştir. İnce çinko parçaları aşırı zor hava ve çevre şartları altında bile dayanıklı bir koruyucu katman oluşturur.

Bu nedenle çinko sprey DIN EN ISO 1461 Standardı tarafından tanımlanan ihtiyaçların da ötesinde hizmet sağlamaktadır. WEICON Çinko Sprey kaynaklanmış ek yerleri ve sondaj delikleri için metalin korozyona karşı korunması gereken alanlarda ve spot kaynaklamada iletken ara katman olması amacıyla yüksek seviye pas önleyici primer olarak kullanılabilir.

Tehlike
H222, H229 - Çok kolay alevlenir aerosol. Basınçlı kap: ısıtıldığı takdirde patlayabilir.

H319 - Ciddi göz tahrişine yol açar.

H336 - Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

H411 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Geçmiş