Yapıştırıcı Sprey -çözülebilir

  • 11802500-39    |    Birim miktarı: 1
  • 4024596027483
    • Şeffaf
500 ml

WEICON Yapıştırıcı Sprey -çözülebilir- özellikle çıkarılabilir ve ayarlanabilir birleşme yerleri için uygundur. Renksizdir, ince malzemelerde kullanıldığında bile tamamen ıslatmaz ya da renk bozulmasına neden olmaz ve dalgalı bir yüzey bırakmaz.

Yapıştırıcı Sprey -çözülebilir- kağıt, mukavva ve folyoyu kendilerine ve birbirlerine yapıştırmak için kullanılabilir. Ek yeri sprey tek tarafa uygulandığında çıkarılır; spreyi iki tarafa uygulamak ek yerini kalıcı hale getirir.

WEICON Yapıştırıcı Sprey -çözülebilir- örnek olarak ticari gösteri yapımı, tasarımı ve teknik çizimindeki şablonlar, ilan panoları, posterler, fotoğraflar, dekorasyonları birleştirmek için kullanılabilmektedir.

Tehlike
H222, H229 - Çok kolay alevlenir aerosol. Basınçlı kap: ısıtıldığı takdirde patlayabilir.

H412 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

Geçmiş