Kontak Sprey

Kontak Sprey

  • 11152400-39    |    Birim miktarı: 1
  • 4024596027155
    • Nemi giderir, kaçak akımı önler
400 ml

WEICON Kontak Sprey elektrik kontakların ve bileşenlerinin koruma ve bakımı için aktif malzemelerin özel kombinasyonuna bağlıdır. Elektrik kontaklarından nemi giderir, kaçak akımı ve voltaj kaybını önler, kontakları, elektrik sigortalarını, kablo bağlantılarını oksidasyon ve sülfit katmanlarından korur.

WEICON Kontak Sprey sigorta kutuları, hoparlör sistemleri, geçit sürücüleri, elektrik prizleri, kablo ve elektrik bağlantıları, kablo makaraları ve uzatmaları, elektrik bahçe ekipmanları ve ışıklandırma sistemlerinde kullanılır.

Tehlike
H222, H229 - Çok kolay alevlenir aerosol. Basınçlı kap: ısıtıldığı takdirde patlayabilir.

Geçmiş