Pas Şok Sprey

  • 11151400-39    |    Birim miktarı: 1
  • 4024596027148
    • „Kimyasal cıvata anahtarı“
400 ml

WEICON Pas Şok Sprey mineral yağı, gres ve silikon içermez. Pas Şok Spray „kimyasal tornavidadır“ ve dişli

bağlantı yerini saniyeler içinde gevşetmek için soğutma etkisini ve kapiler özelliklerini kullanır. WEICON Pas Şok Sprey dişli bağlantı yerlerinin gevşetilmesi gereken tüm endüstriyel sektörlerde kullanılabilmektedir.

Tehlike
H222, H229 - Çok kolay alevlenir aerosol. Basınçlı kap: ısıtıldığı takdirde patlayabilir.

H319 - Ciddi göz tahrişine yol açar.

H336 - Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

Geçmiş