Duman Detektörü Test Spreyi

  • 11640250-39    |    Birim miktarı: 1
  • 4024596031770
    • Silikonsuz, kalıntı bırakmadan buharlaşır

Ürün çeşidleri:

Duman Detektörü Test Spreyi ek test aletleri olmadan optik ve fotoelektrik duman detektörlerinin fonksiyonel kapasitesini hızlı ve güvenilir bir şekilde test edebilir.

WEICON Duman Detektörü Test Spreyi sprey kalıntı bırakmadan buharlaştığı için detektörleri kirletmez.

WEICON Duman Detektörü Test Spreyi fotoelektrik ateş detektörlerini de içeren tüm uygulamalarda kullanılabilir – örneğin, endüstriyel tesislerde, kamu tesislerinde veya özel konutlarda.

Tehlike
H222, H229 - Çok kolay alevlenir aerosol. Basınçlı kap: ısıtıldığı takdirde patlayabilir.

H336 - Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

H412 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

Geçmiş