WEICON Leak Detection Spray "viscous"

WEICON Leak Detection Spray "viscous"

  • 11653400-39    |    Birim miktarı: 1
  • 4024596032876
    • Gaz hatlarındaki sızıntıların tespit edilmesini sağlar
    • DIN-DVGW tarafından test edilmiştir
400 ml

WEICON Kaçak Arama Spreyi Koyu kıvamlı, gaz hatlarındaki çatlakların veya sızdıran yerlerin güvenli, basit ve hızlı tespiti için kullanılır. Sprey karbon dioksit (CO2), propan, bütan, asetilen, oksijen, şehir gazı ve doğal gaz, azot, nitrik oksit (N2O) ve hidroflorokarbon gazlarla tehlikesizce kullanılabilir. Kaçak Arama Spreyi Koyu kıvamlı yanıcı değildir.

Basınçlı hava veya gaz halindeki maddelerle çalışılan her yerde; örneğin boru hatları, hortumlar, bağlantı parçaları, armatürler, vanalar, bağlantı aparatı ve adaptörlerle kullanılabilir.

Dikkat
H229 - Basınçlı kap: ısıtıldığı takdirde patlayabilir.

H317 - Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H319 - Ciddi göz tahrişine yol açar.

Geçmiş