Çatlak Kontrol Spreyi Difüzyon Maddesi

Çatlak Kontrol Spreyi Difüzyon Maddesi

  • 11690500-39    |    Birim miktarı: 1
  • 4024596073572
    • Çatlak Kontrol Spreyi- penetrant işlemi ile tahribatsız muayene yöntemi.
500 ml
Tahribatsız muayene yöntemi için çok iyi sürünme özelliğine sahip kırmızı penetrant malzemesi- solvent ile temizlenebilir. Metaller, birçok plastik, seramik, cam vb. Malzemeler için uygundur. Plastik uygunluğu önceden kontrol edilmelidir.

Tehlike
H222, H229 - Çok kolay alevlenir aerosol. Basınçlı kap: ısıtıldığı takdirde patlayabilir.

H317 - Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H319 - Ciddi göz tahrişine yol açar.

H412 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

Geçmiş