Çatlak Kontrol Spreyi Temizleyicisi

Çatlak Kontrol Spreyi Temizleyicisi

  • 11692500-39    |    Birim miktarı: 1
  • 4024596073558
    • Çatlak Kontrol Spreyi- penetrant işlemi ile tahribatsız muayene yöntemi.
500 ml
Penetrant testi için malzeme uyumlu özel temizleyici. Metaller, birçok plastik, seramik, cam vb. malzemeler için uygundur. Plastik uygunluğu önceden kontrol edilmelidir.

Tehlike
H222, H229 - Çok kolay alevlenir aerosol. Basınçlı kap: ısıtıldığı takdirde patlayabilir.

H319 - Ciddi göz tahrişine yol açar.

H336 - Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

Geçmiş