Anti-Seize Montaj Spreyi ASA 400

  • 27000400-39    |    Birim miktarı: 1
  • 4024596027742
    • Korozyon, yapışma ve soğuk kaynaklamaya karşı güvenilir koruma

Ürün çeşidleri:

WEICON Anti-Seize Montaj Spreyi yüksek sıcaklık dayanımı ve mükemmel ayırıcı karakteristiklere sahiptir.

WEICON Anti-Seize yüksek gerilimli parçalar için koruyucu, ayırıcı ve yağlayıcı olarak kullanılır. İdeal olarak uyumlu katı içerikler ve seçilmiş katı maddeler geniş yelpazede kullanım alanı sunar.

WEICON Anti-Seize korozyon, yapışma ve aşınma, tutma-bırakma fenomeni, oksidasyon, aşındırma korozyonu ve elektrolitik tepkimelerden („soğuk kaynaklama“) korur.

Tehlike
H222, H229 - Çok kolay alevlenir aerosol. Basınçlı kap: ısıtıldığı takdirde patlayabilir.

H315 - Cilt tahrişine yol açar.

H319 - Ciddi göz tahrişine yol açar.

H411 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Geçmiş