Anti-Seize Montaj Macunu

  • 26000045-39    |    Birim miktarı: 1
  • 4024596049324
    • Korozyon, yapışma ve soğuk kaynaklamaya karşı güvenilir koruma

Ürün çeşidleri:

WEICON Anti-Seize yüksek gerilimli parçalar için koruyucu, ayırıcı ve yağlayıcı olarak kullanılır. İdeal olarak uyumlu katı içerikler ve seçilmiş katı maddeler geniş yelpazede kullanım alanı sunar.

WEICON Anti-Seize korozyon, yapışma ve aşınma, tutmabırakma fenomeni, oksidasyon, aşındırma korozyonu ve elektrolitik tepkimelerden („soğuk kaynaklama“) korur.

WEICON Anti-Seize korozyon, yapışma ve aşınma, tutma-bırakma fenomeni, oksidasyon, aşındırma korozyonu ve elektrolitik tepkimelerden („soğuk kaynaklama“) korur.

Tehlike
Paste
H318 - Ciddi göz hasarına yol açar.

H410 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
Presspack
H229 - Basınçlı kap: ısıtıldığı takdirde patlayabilir.

H318 - Ciddi göz hasarına yol açar.

H410 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

Geçmiş