Bakır Macun

  • 26200045-39    |    Birim miktarı: 1
  • 4024596053512
    • Yüksek sıcaklıklı uygulamalardaki yüksek gerilimli parçalar için koruyucu, ayırıcı ve yağlayıcı

Ürün çeşidleri:

Bakır Macun koruyucu, ayırıcı, ve yağlayıcı olarak kullanılır, yüksek sıcaklık ve korozyon dayanımlı ve güçlüdür. Sülfür, kurşun ya da nikel içermez.

Bakır Macun dişli birleşme yerleri ve kayıcı yüzeyler için montaj yağı olarak kullanılır. Takılabilir aletler, aşınmış kovanlar,

cıvatalar ve tüm dişli, takılabilir ve bayonet birleşme yerlerini korozyondan ve yapışmadan koruyan etkili yağlayıcı ve ayırıcı katman oluşturur.

Fren takozları ve kılavuzlarda, fren kamları ve pimlerinde, araba ve kamyon batarya terminalleri ve Diğerleri elektrik bağlantılarında, bijon anahtarları ve somunlarında, aşınmış kovanlarda, elektrik, basınçlı hava ve hidrolik çekiçlerde titreşimi azaltmak için kullanılabilmektedir.

Dikkat
Paste
H410 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
Presspack
H229 - Basınçlı kap: ısıtıldığı takdirde patlayabilir.

H410 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

Geçmiş