Alüminyum Boyası

  • 15002375-39    |    Birim miktarı: 1
  • 4024596032227
    • Etkili, aşınma dirençli

Ürün çeşidleri:

Alüminyum Boya korozyon önleyici ve metalik yüzeylerin optik iyileştirilmesi için kullanılır.

Nemle temas halinde alüminyum pigmentleri yüzeyde daha fazla nemin nüfuz etmesini önleyecek yoğun, 0,05 my kalınlığına kadar ulaşan, neredeyse sızdırmaz bir oksit tabaka oluşturur. Böylece İş parçasının yüzeyi korozyona karşı etkili bir şekilde korunur.

Yüksek aşınma direnci ve uzun renk tonu garantisi kendilerini uygulama boyunca tüm kaplamada eşit bir şekilde dağıtan pigmentler tarafından sağlanır. Böylece WEICON Alüminyum Boya tamamen sertleştikten sonra bile aşınma ve kimyasal etkilerden korunur.

Dikkat
H226 - Alevlenir sıvı ve buhar.

H319 - Ciddi göz tahrişine yol açar.

H335 - Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

H336 - Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

H412 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

Geçmiş