Çinko Toz Boyası

  • 15000375-39    |    Birim miktarı: 1
  • 4024596032180
    • Etkili katodik korozyon önleyici

Ürün çeşidleri:

WEICON Sürülebilen Sıvı Çinko Boya metalik alt katmanları korozyondan aktif ve kalıcı olarak korumak için kullanılan bir kaplamadır.

Sürülebilen Sıvı Çinko Boya yüksek konsantrasyon ve saf dairesel (yuvarlak) metal pigmenlerini kullanır. Kaplamadaki yüksek orandaki çinko etkili katodik korozyon korumasını garantiler.

Çerçeveler, ana kapılar, kapılar ,korkuluklar, direkler, sütunlar, kazıklar, makine parçaları, vb. onarımı ve kaplaması için kullanılır.

Yüzey hasarlıysa, çinko molekülleri çinko oksit moleküllerini ortaya çıkarmak için havadaki nemle tepkimeye girer. Çinko oksit molekülleri temel malzemeyi korozyondan korurlar.

Dikkat
H226 - Alevlenir sıvı ve buhar.

H319 - Ciddi göz tahrişine yol açar.

H410 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

Geçmiş