Pnöma Lube

  • 15260005-39    |    Birim miktarı: 1
  • 4024596073428
    • Yağlayıcı-korozyon koruyucu, yüksek PTFE içeriği

Ürün çeşidleri:

WEICON Pnöma Lube pnömatik ekipman ve aksesuarlarda tüm hareketli ve korunacak parçalar için yağlayıcı ve korozyon önleyici evrensel bir çözüm ajanıdır.

Yüksek PTFE içerikli özel formülasyonu çeşitli görevler için kullanımına olanak sağlar: Yağlama, korozyona karşı koruma, temizleme, su değiştirme ve korunma.

Ürün pnömatik ekipman ve aksesuarların sadece kurulum veya bakımı esnasında değil, aynı zamanda çalışma sırasında da kullanılabilir.

Mükemmel hava direnci diğer alanlarda da kullanılabilir örneğin: kıyı ve açık deniz endüstrisinde.

Tehlike
H226 - Alevlenir sıvı ve buhar.

H304 - Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

H336 - Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

Geçmiş