Yüzey-Temizleyici

  • 15207005-39    |    Birim miktarı: 1
  • 4024596061838
    • Yapışma yüzeylerinin ön işlemi

Ürün çeşidleri:

WEICON Yüzey Temizleyicisi WEICON Yapıştırıcılar ve Sızdırmazlık Malzemeleri ile birleştirilecek veya yapıştırılacak yüzeylerin temizlenmesi ve yağlarından arındırılması için kullanılır.

Yüzey Temizleyicisi metal, cam, seramikler ve plastiklerin çoğunda uygulanabilir. WEICON Yüzey Temizleyicisi bakım işi sürecinde makine bileşenlerini temizlemek ve yağlarından arındırmak gibi işler için kullanılabilir.

Tehlike
H225 - Kolay alevlenir sıvı ve buhar.

H304 - Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

H315 - Cilt tahrişine yol açar.

H336 - Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

H411 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Geçmiş