Temizleyici S

  • 15200005-39    |    Birim miktarı: 1
  • 4024596061678
    • Tüm metalleri, camı, seramikleri ve çoğu plastiği yağlarından arındırır ve temizler

Ürün çeşidleri:

WEICON Temizleyici S kalıntı bırakmadan temizler, yağından arındırır ve buharlaştırır. Temizleyici Sprey S metallerde, camda, seramiklere, çoğu plastikte kullanılabilir.

WEICON Temizleyici S astardan ve boyadan önce temizlemek ve yağlardan arındırmak için vaya diğer WEICON ürünlerinin kullanımında yağlı bir alt tabakanın etkiyi bozacağı durumlarda ürünleri uygulamadan önce ve makine parçalarını temizlemek için kullanılır.

Tehlike
H225 - Kolay alevlenir sıvı ve buhar.

H304 - Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

H315 - Cilt tahrişine yol açar.

H319 - Ciddi göz tahrişine yol açar.

H336 - Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

H411 - Sucul o

Geçmiş