Plastik Temizleyici

  • 15204005-39    |    Birim miktarı: 1
  • 4024596061777
    • Hassas yüzeyler için

Ürün çeşidleri:

WEICON Plastik Temizleyici plastikler*, kauçuk malzemeler veya toz kaplı metal parçalar gibi hassas yüzeyleri temizlemek ve yağlarından arındırmak için kullanılabilmektedir.

Plastik Temizleyici pencere çerçeveleri, perde kızakları, plastik profiller, sızdırmazlık malzemeleri veya laklı flanşlar gibi pek çok endüstriyel uygulamada kullanılabilmektedir.

Tehlike
H225 - Kolay alevlenir sıvı ve buhar.

H304 - Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

H315 - Cilt tahrişine yol açar.

H336 - Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

H411 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Geçmiş