Elektro Temizleyici

  • 15212005-39    |    Birim miktarı: 1
  • 4024596061913
    • Teknik elektrik bileşenlerin temizlenmesi ve yağdan arındırılması

Ürün çeşidleri:

Elektro-Temizleyici Sprey her türlü kirli ya da paslanmış kontaklar için hızlı ve etkili temizlenmesi ve yağdan arındırılması için kullanılır.

Yüksek saflıkta solventler ile özel formülü oksit ve sülfit katmanları, yanma artıklar ya da teknik elektrikli veya mekanik parçaları üzerinde, aletler, ölçekler, araçlar, teraziler, şarterler, sensörler ve Diğerlerileri gibi, reçineli veya isli toz biriktirme durumlarında kullanılır.

Elektro-Temizleyici gerilim düşümünü azaltır ve elektrik iletkenliğini artırır. Sızıntıya neden olabilir, kirlilik kaldırılır. Düşük viskozite ve yüzey gerilimi özelliğinden dolayı Elektro-Temizleyici ince kanallara ve sütunlara da girer ve orda kendi derin temizlik etkisi açılabilir. Elektro-Temizleyici metallere, plastik maddelere, elastomerlere, boya ve kaplamaya karşı tarafsızdır. Hassas yüzeyler ve malzemeler için kullanılabilir.

Tehlike
H225 - Kolay alevlenir sıvı ve buhar.

H304 - Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

H315 - Cilt tahrişine yol açar.

H336 - Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

H411 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Geçmiş