Kaçak Arama Spreyi Koyu kıvamlı

  • 15403005    |    Birim miktarı: 1
  • 4024596051969
    • Gaz hatlarındaki sızıntıların tespit edilmesini sağlar
    • DIN-DVGW tarafından test edilmiştir

Ürün çeşidleri:

WEICON Kaçak Arama Spreyi Koyu kıvamlı, gaz hatlarındaki çatlakların veya sızdıran yerlerin güvenli, basit ve hızlı tespiti için kullanılır. Sprey karbon dioksit (CO2), propan, bütan, asetilen, oksijen, şehir gazı ve doğal gaz, azot, nitrik oksit (N2O) ve hidroflorokarbon gazlarla tehlikesizce kullanılabilir. Kaçak Arama Spreyi Koyu kıvamlı yanıcı değildir.

Basınçlı hava veya gaz halindeki maddelerle çalışılan her yerde; örneğin boru hatları, hortumlar, bağlantı parçaları, armatürler, vanalar, bağlantı aparatı ve adaptörlerle kullanılabilir.

Tehlike
H315 - Cilt tahrişine yol açar.

H318 - Ciddi göz hasarına yol açar.

Geçmiş