Kaçak Arama Spreyi- donmaya karşı dirençli

  • 15404005    |    Birim miktarı: 1
  • 4024596052003
    • Gaz hatlarındaki sızıntıların tespit edilmesini sağlar
    • -15˚C’ye kadar donmaya karşı dirençli

Ürün çeşidleri:

Gaz hatlarındaki çatlakların veya sızdıran yerlerin güvenli, kolay ve hızlı tespiti için kullanılır.

Kaçak Arama Spreyi donmaya karşı dirençli, karbon dioksit (CO2), propan, bütan, asetilen, oksijen, şehir gazı ve doğal gaz, azot, nitrik oksit (N2O) ve hidroflorokarbon gazlarla tehlikesizce kullanılabilir. Kaçak Arama Spreyi donmaya karşı dirençli yanıcı değildir.

Kaçak Arama Spreyi donmaya karşı dirençli, basınçlı hava veya gaz halindeki maddelerle çalışılan her yerde örneğin, boru hatları, hortumlar, Lehimleme, vidalama ve kaynak bağlantıları, armatürler, vanalar, bağlantı aparatı ve adaptörlerle kullanılabilir.

Geçmiş