Primer P 400

  • 13550425-39    |    Birim miktarı: 1
  • 4024596067076
    • poliolefinler içın

Ürün çeşidleri:

Plastikler (PE, PP, TPE) ve elastomerler (EPDM) gibi emici olmayan düşük enerjili yüzeylerin ön işlemi için.

Tehlike
H225 - Kolay alevlenir sıvı ve buhar.

H304 - Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

H315 - Cilt tahrişine yol açar.

H336 - Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

H361 - Doğmamış çocukta hasara yol açma veya ürem

Geçmiş