Primer S 300

  • 13550325-39    |    Birim miktarı: 1
  • 4024596061562
    • emici ve / veya gözenekli yüzeyler için
250 ml
Emici ve / veya gözenekli yüzeylerin ön-muamelesi için örn. kaplanmamış sunta ve alçı gibi.

Dikkat
H226 - Alevlenir sıvı ve buhar.

H317 - Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H319 - Ciddi göz tahrişine yol açar.

H335 - Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

H336 - Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

H373 - Uzun süreli veya tekra

Geçmiş