Primer K 200

  • 13550225-39    |    Birim miktarı: 1
  • 4024596051945
    • emici olmayan ve laklı yüzeyler için

Ürün çeşidleri:

Emici olmayan ve laklı yüzeylerin, plastik malzemelerin (ABS, Katı PVC, PA 6.6, FRP, SMC, PUR), metallerin (alüminyum, çelik, paslanmaz çelik, pirinç, bakır, çinko, teneke) ve elastomerlerin (EPDM) ön işlemi için.

Tehlike
H225 - Kolay alevlenir sıvı ve buhar.

H304 - Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

H315 - Cilt tahrişine yol açar.

H319 - Ciddi göz tahrişine yol açar.

H336 - Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

H412 - Sucul o

Geçmiş