CA Polyolefinler için Primer

  • 12450010-39    |    Birim miktarı: 1
  • 4024596025984
    • Contact Siyanoakrialatlar ile kombine edilmiş polyolefinlerin yapışması için ön işlem

Ön işlem olmadan pek çok plastik yapışamaz veya yalnızca belli koşullar altında yapışabilir. Bu plastiklere WEICON Contact Primer ile ön işlem yapıldığında yüzey yapıları değişir. Böylelikle polyolefin grubuna ait polietilen (PE) ve polipropilen (PP) gibi plastiklerin birleştirilmesi mümkün olmaktadır.

Ayrıca modern termoplastik elastomerler (TPE), PTFE ve benzer plastik ve silikonlar dahi WEICON Contact Primer ile yapılan ön işlem sonrasında yapıştırılabilirler.

Tehlike
H225 - Kolay alevlenir sıvı ve buhar.

H304 - Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

H314 - Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.

H336 - Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

H411 - Sucul ortamda uzun s�

Geçmiş